آرشیو

        .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
  •  1397
  •  1396
  •  1395
  •  1394
  •  1393
  •  1392
 
هفته نامه تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی شهر راز

*صاحب‌امتیاز: شهرداری شیراز
*رئیس شورای سیاست‌گذاری: حیدر اسکندرپور
*دبیر تحریریه: احسان اکبرپور
*مشاوران: فرزاد صدری، امید صدیق
*مدیر هنری: دانیال طهماسبی‌نژاد
*دبیران
       شهرداری: فرناز مرادپور، مهشید مظلوم
       شورا: حسین مالکی
       گپ‌وگفت شهری: محمدرضا طاهری
       کوچه پس کوچه: مریم افشاری
       معماری‌وشهرسازی: خشایار ایرانمهر
*صفحه‌آرا: آزاده شیرالی
 *عکاس: علی محمدی‌
*ویراستار: یگانه مددی
 *چاپخانه: چاپ هنر سرزمین سبز
 *ناظر چاپ:امیر سوری


نشانی: شیراز، خیابان دهنادی، کوچه گلشن، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز.    کد پستی:  37398-71376
تلفن:  32229821  
دورنما:   8 - 32229706 - 071    داخلی 117
ایمیل:   shahreraaz2@gmail.com
 
قاب شهر