​گزارش «شهرراز» از مأموریت‌های امدادونجات سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز در هفته‌ای که گذشت

ققنوسانه زیستن

نام این صفحه را ققنوس گذاشته‌ایم. ققنوس در اساطیر باستان، طرفه‌مرغی خوش‌الحان و آوازه‌ی جهان است که خود را به آتش می‌کشد تا از خاکسترش ققنوسی دیگر زاده شود.

نام این صفحه را ققنوس گذاشته‌ایم. ققنوس در اساطیر باستان، طرفه‌مرغی خوش‌الحان و آوازه‌ی جهان است که خود را به آتش می‌کشد تا از خاکسترش ققنوسی دیگر زاده شود. در جریان حریق فاجعه‌بار ساختمان پلاسکوی تهران، مردم به آتش‌نشانانی که برای نجات مردم از لهیب شعله‌های آتش‌سوزی جان خود را فدا کردند، لقب ققنوس دادند. اگرچه این تشبیه به حد کافی معنا را می‌رساند، اما باید گفت که تنها یک بخش از زوایای حرفه‌ی پرمخاطره‌ی آتش‌نشانان، دست‌وپنجه نرم‌کردن با حریق‌ها و تلاش برای رهانیدن انسان‌ها و حتی حیوانات از چنگال سوزاننده‌ی آتش است. برای همین تلاش می‌کنیم که هر هفته ضمن بازخوانی اخبار مأموریت‌های اخیر ققنوس‌های شیرازی، جلوه‌هایی از عملیات آنان را در پهنه‌ی شهر بازگوکنیم.

آبی بر سبدهای آتشین
تصاویر حادثه دامنهای وسیع را که آتش میتوانست آن را دربر گیرد، کاملاً قابللمس میکند و آنوقت کوشش آتشنشانهایی را که در یکی دیگر از مأموریتهای خود، حریق کارگاه هزار متری سبدبافی را ناکام گذاشتهاند، قابلتحسین مییابی. راوی میگوید: آتشسوزی یک کارگاه سبدسازی با حضور سریع و تلاش آتشنشانان زمانی مهار و خاموش شد که تماس کارگران با سامانه 125 و اعلام حادثه آتشسوزی به ستاد فرماندهی آتشنشانی در ساعت 13:40 دقیقه، زنگ ایستگاههای 13، 10، 18 و 12 را به صدا درآورد و آنها را بیدرنگ راهی دهکده سلامی کرد. به گفتهی فرمانده نیروهای اعزامی حاضر در محل حادثه، این کارگاه تولیدی سبد با هزار متر مساحت که مقدار زیادی مواد اولیه در آن وجود داشت، به علت نامعلومی طعمه حریق شده بود. آتشنشانان با گشودن درِ کارگاه و پس از قطع کردن جریان برق، با استفاده از تجهیزات آبرسانی و دستگاه تنفسی، عملیات مهار و خاموشسازی آتشسوزی را از دو جهت آغاز کردند. آنگاه با تلاش بسیار موفق شدند از سرایت آتش به دیگر قسمتهای کارگاه جلوگیری و این آتشسوزی را در کوتاهترین زمان ممکن مهار کنند. خوشبختانه در این حادثه به هیچکس آسیب جانی نرسید و علت بروز این آتشسوزی توسط کارشناسان آتشنشانی شیراز در دست بررسی است.

نجات گرفتارانِ حریق پرنده فروشی
آتشنشانان شیرازی همچنین در عملیات اخیر خود، با مهار حریق یک مغازه پرندهفروشی جان دو نفر را هم نجات دادهاند. در این عملیات در پی تماس مردمی با سامانهی 125، ستاد فرماندهی آتشنشانی، آتشنشانان ایستگاه سه را در ساعت 21:13 دقیقه یکشنبه به بلوار ابوذر غفاری اعزام کرد. طبق گفتهی فرمانده عملیات آتشنشانان اعزامی که در محل حادثه حضور داشت، در مقصد این مأموریت در بلوار ابوذر غفاری مغازهای با کاربری پرنده فروشی دیده میشد که به علت نامعلومی دچار آتشسوزی شده بود و دو نفر هم درون آن مغازه گیر افتاده بودند که نیروهای امدادی به محض رسیدن، عملیات ایمنسازی محل حادثه را آغاز و با رعایت کامل نکات ایمنی، قطع برق و گاز محل حادثه اقدام به لولهکشی کردند و در کمترین زمان موفق شدند شعلههای آتش را تحت کنترل خود درآورند و آن را مهار و خاموش کنند. با همت همهجانبهی آتشنشانان دلسوز شیرازی، اشخاصی که درون مغازه دچار دودزدگی شده بودند به بیرون از محل حادثه انتقال و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه دادند. علت بروز این حادثه هم توسط کارشناسان در حال بررسی است.

فریادرسانِ جوشکار در دل چاه
همانطور که در مقدمه گفتیم، کار مأموران آتشنشانی فقط در اطفای حریق خلاصه نمیشود که یکی از نمونههای این موضوع نجات جان یک کارگر جوشکاری از درون یک چاه چهار متری است. این فرد حین جوشکاری در چاهی واقع در سلطانآباد شهرک صنعتی سقوط کرده بود اما نجاتگران شامل آتشنشانان ایستگاه 16 و 17 و گروه امداد و نجات ارتفاعات سازمان آتشنشانی با حضور در مکان حادثه او را نجات دادند. فرمانده عملیات آتشنشانان اعزامی که در محل حادثه حضور یافته و بر عملیات آتشنشانان نظارت مستقیم داشت، دراینباره میگوید: یک حلقه چاه به عمق چهار متر در محوطه سلطانآباد حفر شده بود که بنا بر اظهار شاهدان، یک کارگر در هنگام جوشکاری ناگهان به درون چاه سقوط کرده بود و آتشنشانان تیم ارتفاعات به محض رسیدن به محل، از ایمنسازی محل حادثه آغاز و به سرعت عملیات خود را برای نجات جان این کارگر با ایجاد کارگاه امدادی بر روی دهانه چاه آغاز کردند.  سرعت عمل آتشنشانان موجب شد که مصدوم به خارج از چاه انتقال یافته و توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی فرستاده شود. علت بروز این حادثه هم رعایت نشدن موازین ایمنی اعلام شده است.

نجات بخشی ملموس
آنطور که راوی در ابتدای خبر از شدت تصادف خودرویی با تیر برق حکایت کرده، به درآمدن راننده از درون آن خودرو که پراید باشد، کمتر از معجزه نمیتواند قلمداد شود که نجات بخشی او هم بر عهده مأموران آتشنشانی بوده است. به گفتهی راوی، برخورد شدید پراید به تیر چراغبرق در کمربندی اکبرآباد، مصدومیت راننده و وارد شدن خسارت به خودرو سواری را در پی داشت.  این حادثه ساعت 7:03 دقیقه به سامانه 125 اطلاعرسانی شد که در پی آن ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی شیراز به سرعت نیروهای عملیات ایستگاه 15 را به کمربندی اکبرآباد، مقابل سیلو راهی کرد. فرمانده آتشنشانان اعزامی به محل حادثه هم میگوید: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که یک خودروی سواری پراید به علت نامعلوم از مسیر اصلی خارج شده و پس از برخورد با تیر چراغبرق، دچار واژگونی که منجر به گیرکردن راننده درون خودرو شده بود. آتشنشانان به محض رسیدن به محل حادثه، جریان برق خودرو سواری را قطع و از نشتی آن جلوگیری کردند و راننده پراید را که دچار آسیبدیدگی شده بود برای اقدامات درمانی تحویل کادر پزشکی اورژانس دادند. آنان بلافاصله در این عملیات با ایمنسازی محل حادثه و جلوگیری از بروز تصادفات احتمالی، برق ستون را قطع و اقدام به انتقال آن کردند و پس از بازگرداندن پراید به حالت اولیه آن را به محل امن انتقال دادند.
 
مهار آتش در کارگاه تصفیه روغن
اگرچه در خبر نیامده که کارگاه تصفیه روغن چه روغنی را پالایش میکرده است. آیا روغن خوراکی بوده یا روغنموتور؟ اما بههرحال راوی میگوید: آتشنشانان شیرازی متشکل از پنج ایستگاه به سرعت آتشسوزی کارگاه تصفیه روغن واقع در شهرک صنعتی را مهار و خاموش کردند. ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی شیراز به دنبال تماس کارگران کارگاه تصفیه روغن با سامانه 125 ساعت 9:30 نیروهای عملیاتی ایستگاه 16، 13، 3، 17 و 18 را به شهرک صنعتی اعزام کرد.  در این کارگاه تصفیه روغن، دو مخزن 20 هزار لیتری روغن دچار آتشسوزی شده بود و نیروهای امدادی پس از رسیدن به محل حادثه به سرعت عملیات ایمنسازی محل را آغاز کردند.  آتشنشانان پس از ایمنسازی محل و قطع جریان برق، با استفاده از دو دستگاه اطفایی آتش را مهار کردند که خوشبختانه این عملیات در کوتاهترین زمان و بدون مصدومیت برای کارگران به اجرا در آمد و پس از ارائه تذکرات ایمنی به کارگران پایان یافت.

زنی در پراید مچاله
شاید بیراه نباشد که بگوییم، در نظر برخی افراد، جادههای کمربندی مصداق رسیدن به نقطه رهایی از حد احتیاط در فشردن پا روی پدال گاز خودرو است. با شتاب راندن اما در بسیاری مواقع میتواند زمینهساز کاهش قدرت تصمیمگیری در مواجهه رودرروی خودروها با یکدیگر شود تا به یک تصادف خونین بینجامد. راوی میگوید: برخورد شدید دو خودروی سواری با یکدیگر در کمربندی مهدیآباد، زن 30 سالهای را راهی بیمارستان کرد. طبق مشاهدات فرمانده گروه اعزامی آتشنشانان ایستگاه 17، برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی پژو، منجر به محبوس شدن زن 30 ساله درون خودرو سواری پراید و باعث ایجاد ترافیک شدید در مسیر شده بود که آتشنشانان بلافاصله پس از ایمنسازی صحنهی حادثه و نصب علائم هشداردهندهی ترافیکی مشغول عملیات شدند و ضمن قطع برق خودروها با استفاده از ابزار موجود اقدام به بیرون آوردن زن گرفتار در اتاقک خودرو کردند. آنان پس از تحویل زن 30 ساله به عوامل اورژانس، با تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی مهدیآباد به عملیات خود پایان دادند. علت این حادثه هم توسط عوامل راهور بررسی میشود.


۱۳۹۷/۱۱/۱۵
منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۷۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید
sss